معرفی زیر سیستم مدیریت جلسات

سامانه دیداربا در بنیاد شهید انقلاب اسلامی